Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

МАТУРИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2020/2021 г.