Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. ПоповоИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ДЗИ
Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2020/2021 г.
ПЛАН за последователна и целенасочена информационна кампания за ДЗИ
ИНСТРУКТАЖ НА ЗРЕЛОСТНИКА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за ДОПУСКАНЕ до ДЗИ