Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Заповед за Държавен квалификационен изпит за учебната 2020/2021
Национална изпитна програма - Електротехник
Национална изпитна програма - Моделиер технолог на облекло
Национална изпитна програма - Техник на компютърни системи