Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Информация за организирането и провеждането на държавните квалификационни изпити за учебната 2019/2020 г.
Заповед за Държавен квалификационен изпит за учебната 2019/2020
Национална изпитна програма - Електротехник
Национална изпитна програма - Моделиер технолог на облекло
Национална изпитна програма - Техник на компютърни системи