Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово


 БАЛ ПГТЛП 2017  УЧЕНИЧЕСКИ НЕВОЛИ  СЪНУВАХ ТЕ, АПОСТОЛЕ
МАРШЪТ НА ТАНЬО СЪЕДИНЕНИЕТО ПГ 2020