Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТЪРГОВЕ