Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

НАГРАДЕНИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ


Във връзка с честване на Празника на град Попово – 10.06.2017 г., се проведе тържествена сесия на Общински съвет – Попово. На сесията бяха наградени изявени зрелостници, показали отлични резултати на национални олимпиади, състезания и конкурси.
Грамота на Фатме Алиева Алиева – XII „а“ клас – класирана на II място на Национален конкурс „Млади таланти в модата“, организиран от Министерство на образованието и науката.
Грамота на Станислав Стилиянов Добрев – XII „а“ клас – класиран на III място на Национален конкурс по компютърни мрежи, организиран от Министерство на образованието и науката и отлично представяне в проекта „ICT Pro“ по Еразъм +, свързан с провеждане на практика на реално работно място в гр. Торино, Италия.


КАРОЛИНА ХРИСТОВА-МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП - ПОПОВО