Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, УСТРЕМЕНИ КЪМ БЪДЕЩЕТО!!!

Абитуриентите от Професионална гимназия по техника и лека промишленост-гр. Попово, получиха своите дипломи и свидетелства за професионална квалификация. Някои ще изберат трудния път към висшето си образование, а други ще прилагат придобитите си професионални знания на практика. Всички завършващи бяха единодушни, че изборът, който са направили преди четири години, е бил правилен, защото им дава добър старт в живота, както в личностен, така и професионален план.