Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯ – ПРОВЕРКА

Трети март е най – големият ден за България, ден на поклон и памет, неотразимо величествен, превърнал се в празник на нацията! Ръководството на ПГТЛП – Попово Ви благодари за активното участие в тържествената заря – проверка. Бъдете горди Българи!

КАРОЛИНА ХРИСТОВА-МАРКОВА
ДИРЕКТОР ПГТЛП-ПОПОВО