Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Волейбол и вдигане от лег - 2012