Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово


ВАКАНЦИИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ГРАФИЦИ
Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година ВТОРИ СРОК
 
10а 10б 10в 11а 11б 12а
График за дежурство
Дневен режим
График на консултации с преподаватели
    График на консултации с родители
 
 
  >