Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Без дим и чашка
Екипът на СИП по Сексуално и репродуктивно здравно образование обявява конкурси за:
  1. За колаж на тема - Алкохолът и младите хора
  2. За карикатура
  3. За стихотворение посветено на месеца
  4. За есе на тема - Моето здраве и алкохола

  5. Крайният срок за участие е 06.02.2009 г.
    На 12.02.2009г. ще се проведе вечер на трезвеността!