Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово
;

ПОМНИМ САМОЖЕРТВАТА ИМ


От 30 май до 2 юни 2017 г. се проведе 32-я поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Походът се провежда под патронажа на президента на Република България Румен Радев и с подкрепата на Министерството на образованието и науката, музеите и общините на Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово.
В това родолюбиво начинание се включиха и младите четници на Професионална гимназия по техника и лека промишленост – Попово. Дълг, доблест, чест, достойнство, благородство и добронамереност – всички тези човешки ценности и чувства, съпровождат живота на младите ни родолюбци. Това са усещания и ценности, познати ни още от миналото и запазили се до сега в настоящето.
В прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 32-я поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“, представителният блок на нашето училище успя да спечели сърцата на всички граждани на гр. Попово, почели паметта на Таньо Стоянов Куртев. С патриотични песни и маршова стъпка, те ни накараха да се гордеем, че сме българи.
П О М Н И М С А М О Ж Е Р Т В А Т А ИМ!
Не съм те никога избирал на земята.
Родих се просто в теб на юнски ден във зноя.
Аз те обичам – не защото си богата,
а само за това, че си родина моя.ИНЖ. ПОЛИНА НАЧЕВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ