Стипендии
Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

СТИПЕНДИИ

II-ри СРОК
Критерии и решение на комисията за получаване на стипендии от учениците за ВТОРИ срок на учебната 2017-2018 г.
Заповед за утвърждаване на критерии за получаване на стипендии
Заповед за получаване на стипендии