Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

СТИПЕНДИИ

I-ви СРОК
ЗАПОВЕД стипендии - критерии
Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на ученици за различните видове стипендии - Прилижение 1
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Списък на недопуснатите до класиране за получаване на стипендии - Приложение 2
Списък на класираните ученици по вид стипендия - Приложение 3
Списък на учениците за получаване на стипендия по чл. 4. (2) - Приложение 4
ЗАПОВЕД изплашане на стипендии