Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

СТИПЕНДИИ

I-ви СРОК II-ри СРОК
Заповед за изплащане на стипендии
Правила за отпускане на стипендии