Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Четири първи места от XII общински фестивал на ученическото самодейно творчество

На 30.03.2017 г. се проведе се XII общински фестивал на ученическото самодейно творчество в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1882“ гр. Попово. Всички първи места в четвърта възрастова група спечелиха учениците от ПГТЛП – гр. Попово:
I място за танцов ансамбъл.
I място за скеч (Митко Димитров от X „а“ клас и Пламен Александров от IX „а“ клас).
I място за певчевски дует: Виктория Пламенова от X „а“ клас и Ангел Иванов от IX „б“ клас.
I място за индивидуално изпълнение на Арзу Шакирова от IX „а“ клас.

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО