Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Силни сме в спорта, ПРОФЕСИЯТА, танците!!!