Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

В проекта „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ от ПГТЛП гр. Попово участват 20 ученици, разпределени по следния начин: