Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ICT Pro

План и реализиране на проект - “Млади професионалисти в информационните и комуникационни технологии” с акроним ICT Pro, финансиран по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз.