Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

Реализирани проекти през 2015 година

Реализирани проекти през 2016 година

Реализирани проекти през 2017 година

Реализирани проекти през 2018 година

ПРОЕКТ - УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТ - ICT Pro

ПРОЕКТ - IT PraXis

ПРОЕКТ - МОДА. КРАСОТА И ТАЛАНТ