Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Наши спечелени проекти

Професионалната гимназия по техника и лека промишленост ще реализира нов проект, този път одобрен по Програмата към МОН- „Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България”. Проектът „Училище и здраве” ще се реализира от екип учители и ученици в периода от януари до юни тази година и е на обща стойност 1050лв. Дейностите ще следват здравния календар, ще се проведат презентация „Жената- майка”, седмица на здравето в училище, ще се създаде здравна библиотека със закупени книги на здравна тематика, кампания „С графити против дрогата”, ще се създаде и Клуб на здравето с участие на ученици от 9 до 12 клас, който ще продължи своята дейност и след приключването на проекта. Проектът ще завърши със фестивал на здравето през юни. С предвидените дейности- кампании, конкурси, фестивали ще се цели здравната информация да бъде представена по по- различен и интересен начин на учениците. Ще се дискутират теми свързани с любовта, сексуалността, контрацепцията, наркоманията, които предизвикват голям интерес у учениците и затова основната цел на проекта е до тях да достига вярната информация по дадените теми и да има места, където могат да я открият, учениците ще бъдат обучавани да говорят открито по здравните теми и да бъдат в помощ на класните си ръководители по време на дискутирането им. Проектът е разработен от учителите в гимназията: инж. Д. Николова, Д. Ризова, инж. П. Дамянова и Б. Михайлов, а дейностите по проекта ще се реализират и със съдействието на вече създаден ученически екип.