Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

15 Май - Международен ден на семейството
По повод Международният ден на семейството 15 май, в рамките на проект по СРЗО " Уилище и здраве ", бе проведен конкурс на тема - Отговорно ли е да бъдеш родител?. Най-оригиналното есе отразяващо темата е на Маринела Николаева Маринова от 11г.
  • Отговорно ли е да бъдеш родител?


  • По повод на приключването на проект по СРЗО " Училище и здраве ", бе изработена презентацията " Влюбен и разумен ", която отчита дейностите по проекта.
  • Влюбен и разумен