Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ПГТЛП–Попово с ново модерно оборудване през учебната 2016/2017

Модернизиране на оборудването на работните места за учениците в учебните работилници по устройство на автомобила и диагностика на електрическото оборудване на автомобила, доставка на машини, стендове и обзавеждане за диагностика, използвани в ремонта и поддръжката на транспортната техника, с цел постигане на по-добри резултати в обучението и формирането на професионални умения и навици в работилниците по практика на специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“.
Всичко това, ще бъде реализирано благодарение на спечеления проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ на стойност 80 000 лева. Бъдещите електротехници ще могат да се учат и развиват в среда, доближаваща се в най-голяма степен до реална работна среда. Всичко това би било невъзможно, ако нямахме подкрепата на нашите партньорски организации „ТЕО – КАР“ ЕООД и „Инжсервиз“ ЕООД, за което искрено им Благодарим!

КАРОЛИНА ХРИСТОВА-МАРКОВА
ДИРЕКТОР ПГТЛП-ПОПОВО