Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Спечелен проект по „ЕРАЗЪМ +“ КД1 – Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

На 28.04.2016 г. бяха оповестени резултатите от спечелени проекти по „ЕРАЗЪМ +“. Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово съвместно с Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец спечели проект по „ЕРАЗЪМ +“ КД1 – Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО на тема: „МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, обединени в Национален консорциум в областта на ПОО с координатор БАРС консулт ЕООД. Партньор в осъществяване на мобилността е Европейска агенция за развитие гр. Прага, Република Чехия (европейска мрежа от институции и експерти в образованието и иновациите с опит в осигуряването на стажове за ПОО и изграждане на сътрудничество между образователни институции и бизнес).
Проектът цели надграждане на уменията на учениците, обучаващи се по професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“, посредством практическо обучение на реално работно място в чужбина, в действаща фирма в областта на ИКТ. Реализираната образователна мобилност се удостоверява със сертификат. Обучаемите повишават знанията и уменията си в европейски аспект и работна среда, тренират и подобряват комуникацията на чужд език в професионална среда и увеличават шансовете си за професионална реализация в областта на Информационните и комуникационни технологии.

КАРОЛИНА ХРИСТОВА-МАРКОВА
ДИРЕКТОР ПГТЛП-ПОПОВО