Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

РАБОТИМ И УЧИМ ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА!!!

Договор № BG 051PO001-3.3.03-0041

„Конкурентоспособни на пазара на труда”


Учениците от професионалната гимназия по техника и лека промишленост учат и работят по време на ваканцията

Продължават дейностите по изпълнение на спечеления проект от Професионалната гимназия – Конкурентноспособни на пазара на труда по Схема „Училищни и студентски практики”, Компонент 1 „Практика за ученици в реална работна среда”. Партньори по проекта на Професионалната гимназия по техника и лека промишленост са: „Родина- Попово” АД, „Спорт” АД, „Овергаз- Север” ЕАД и „Чугунена арматура” АД. Общо в проекта вземат участие 55 ученици от 4 специалности, разпределени на работа при партньорите по проекта на пълен работен ден. Целта на проекта е учениците да получат допълнителна подготовка по своите специалности и да приложат наученото в училище по практиката при реална работна обстановка. За обучението на учениците на работните им места, освен учителите по практика от Професионалната гимназия се грижат и наставници от предприятията – партньори. Проектът ще продължи до 25 август, когато ще се състои и малък фестивал по закриване и отчитане на резултатите и ще бъдат наградени най- добре представилите се ученици на проекта в Професионалната гимназия.


КАК РАБОТЯТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАШАТА ГИМНАЗИЯ!

Учениците от ПГТЛП успешно финализираха дейностите по проекта
Приключиха дейностите по изпълнението на спечеленият проект от Професионалната гимназия – Конкурентноспособни на пазара на труда по Схема „Училищни и студентски практики”, Компонент 1 „Практика за ученици в реална работна среда”. Партньори по проекта на Професионалната гимназия по техника и лека промишленост бяха: „Родина- Попово” АД, „Спорт” АД, „Овергаз- Север” ЕАД и „Чугунена арматура” АД. Общо в проекта взеха участие 55 ученика от 4 специалности, които бяха разпределени на работа при партньорите по проекта на пълен работен ден. Целта на проекта е изпълнена: учениците да получат допълнителна подготовка по своите специалности и да приложат наученото в училище в практиката при реална работна обстановка. За обучението на учениците на работните им места, освен учителите по практика от Професионалната гимназия се грижеха и наставниците от предприятията – партньори. Проектът продължи от 9 октомври 2009 година до 8 октомври 2010 година, като учениците работиха цялото лято през юли и август и за първи път се почувстваха истински работници, което повиши професионалната им подготовка и самочувствие. Повечето ученици вече могат да работят самостоятелно на работните си места и дори да се справят с компютъризираните системи за управление. На 10 септември се състоя закриването и се отчетоха резултатите по проекта и всеки ученик от Професионалната гимназия участвал в проекта получи сертификат. На тържественото закриване в присъствието на учениците, учителите участници в проекта, наставници и журналисти директорът на гимназията раздаде сертификатите на учениците, а събитието бе заснето от местната кабелна телевизия „Канал 9”. Интервюта пред камерата, специално за местната медия дадоха и най- добре представилите се ученици по проекта.

УСПЕШЕН ФИНАЛ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ!