Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово


Национален конкурс по Народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“
За поредна година ученици от ПГТЛП гр. Попово печелят призови места и награди от Националния конкурс за Народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“. Конкурсът се организира от Министерство на образованието и науката и Национален дворец на децата и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство. Престижното първо място в раздел „Китки“ бе присъдено на Сияна Младенова от IX „а“ клас за нейната „Капанска китка“, а Фатме Алиева от XII „а“ клас за поредна година е сред първенците в раздел „Кукли“. Експонатите бяха изработени в кръжока „Народно приложно изкуство“ по проект „Твоят час“ под ръководството на г-жа Димитринка Стойкова.инж. Полина Начева
Старши учител по Теория