Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Ученици от града и ПГТЛП ПОСРЕЩАТ ПЪРВА ПРОЛЕТ