Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Да се учим и работим в реални условия

Проектът „Конкуретноспособни на пазара на труда” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” спечелен и реализиращ се от Професионалната гимназия по техника и лека промишленост-гр. Попово, навлезе в своята същност по време на ваканцията. Общо 55 ученици и 9 преподаватели от училището участваха в провеждането на практиките по различните специалности съвместно със своите партньори в града, като в „Овергаз Север” ЕАД в практическите занимания взеха участие 15 ученици, в „Родина- Попово”-ООД- 20 ученици, в „Спорт” АД- 15 ученици и в „Чугунена арматура България”- АД- 5 ученици. Преди практиката се проведоха предварителни обучения и се изработиха индивидуални програми за всеки обучаем с участието на преподавател и наставник на работните им места. Целта на проекта е учениците да получат допълнителни качества по професионалната си подготовка в реална работна обстановка, да се улесни прехода на учениците към работните им места, да се увеличи броят на часовете по практическа подготовка и да се засили връзката между училището и бизнеса.
Учениците от професионалната гимназия се отнесоха сериозно и отговорно към възможността да се включат реално в практическите занимания на съответното си работно място и всеки ден със желание започваха трудовия си ден. Основната част от практиките ще се проведат през месеците юли и август, когато партньорите по проекта ще очакват отново своите по- млади бъдещи колеги на трудовите им места.