Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Ученик от ПГТЛП печели Национален конкурс


Ученик от ПГТЛП печели Национален конкурс

Ученикът Зейнун Османов от 11-б кл. печели първа награда за рисунка на Националния конкурс на "Родно Лудогорие" за Бедредин шейх. Първата награда е с паричен еквивалент от 70лв.,а моралната е пътуване до София през есента. Протоколът с наградените е на сайта-www.ludogorie.org, а комисията за рисунка е в състав: акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев.