Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР – ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ: КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
III СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Учебен план

Обучаваните по тази специалност придобиват знания и умения:
1) за структурата и състава на платовете;
2) да подбират подходящите материи за изработване на дадено изделие;
3) да определят технологията и дизайна за изработване на облеклото.

Часовете по теория и практика се провеждат в много добре оборудвани работилници, обзаведени с чисто нови шевни машини, които са електронно програмируеми, като всеки ученик разполага със собствено работно място. Специалността подготвя професионалисти в областта на дизайна на облеклото и модата.

Производствената практика на учениците се провежда в най – голямата фирма „РОДИНА ПОПОВО“ ООД.

През курса на обучение, учениците получават знания за структурата и състава на платовете, научават се да различават и да подбират отделните видове материи за изработване на дадено изделие, в зависимост от свойствата и предназначението му. В часовете по Технология на облекло от текстил учениците се учат сами да определят технологията за изработване на изделието. Основни конструкции на облекло от текстил е дисциплина, където те придобиват умения за конструиране на отделните елементи на облеклото, както и на цели изделия. За да затвърдят знанията си по този предмет, те конструират изделия по лични мерки по време на часовете по практика.

Завършилите тази професия/специалност намират успешна реализация в различни направления на модната индустрия като проектанти, модни стилисти, конструктори – моделиери, технолози, експерти по организация на модни ревюта, рекламни експерти, търговски консултанти. Най-смелите сред тях търсят самостоятелен творчески и бизнес път на развитие чрез откриване на собствени дизайнерски фирми за производство на облекло.

Балът за приема на ученици се формира от утроената оценка по Български език и литература, удвоената оценка по Математика и оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

Пълният курс на обучение за ІХ–ХІІ клас дава възможност за:
1) придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;
2) придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.
Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас и положени държавни изпити по теория и практика на професията Моделиер – технолог на облекло, специалност Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил.

На учениците, завършили тази професия/специалност се предоставя възможност за придобиване на свидетелство за управление на МПС категория „В“ на преференциални цени.