Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Материална техническа база
 1. Училището разполага с много добра МТБ.
 2. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение.
 3. Има охранителни камери.
 4. Физкултурен салон със зала за бодибилдинг.
 5. През учебната 2012/2013 г. се извърши подмяна на дограмата на учебния корпус.
 6. През учебната 2013/2014 г. се направи профилактика на 3-те компютърни кабинети, като негодните компютри и клетки се замениха с нови.
 7. Чрез модем се осигури интернет за всички учебни кабинети.
 8. През учебната 2014/2015 г. се регистрира Учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 9. През учебната 2014/2015 г. се закупи чисто нов автомобил от собствени приходи, марка „Шкода Фабия“ за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Безплатно е придобиването на правоспособност за управление на МПС на ученици от специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“.
 10. През учебната 2014/2015 г. се извърши ремонт на всички кабинети по общообразователна и професионална подготовка.
 11. През учебната 2014/2015 г. се закупи нов софтуер и интерактивна дъска с по–добри показатели, която беше поставена в кабинета по физика.
 12. В началото на учебната 2015/2016 г. се закупиха още 3 мултимедии и интерактивни дъски.
 13. В момента училището разполага със 3 оборудвани компютърни кабинети, 7 оборудвани кабинети с интерактивни дъски, компютри с Интернет и мултимедия във всички кабинети.
 14. В началото на учебната 2015/2016 г. се извърши основен ремонт и модернизиране на две учебни работилници по специалностите „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и „Шивачество“ по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование“.
 15. Училището разполага със собствени приходи от наеми на „Павилион – бюфет“, автомат за топли напитки и такси от обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС за ученици от други специалности.
 16. През лятото на 2016 година се извърши основен ремонт и модернизиране на учебна работилница по Диагностика на автомобила и учебна работилница по Устройство на автомобила, с цел създаване на безопасна, естетична и ергономична среда на обучение по НП " Осигуряване на съвременна образователна среда ", модул " Модернизиране на системата на професионалното образование "
 17. През лятото на 2016 се извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на платформрно съоръжение по НП " Достъпно и сигурно училище ", модул " Достъпна архитектурна срерда "