Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

План - приемНеобходими документи за кандидатстване

>> Заявление за участие в класиране по образец на Професионална гимназия по техника и лека промишленост.

>> Копие на свидетелството за завършено основно образование.

>> Копие на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика.


Първо класиране:

подаване на документи
До 06.07.2015 г.
записване
До 08.07.2015 г.

Второ класиране:

подаване на документи
До 10.07.2015 г.
записване
До 15.07.2015 г.

Трето класиране:

подаване на документи
До 20.07.2015 г.
записване
До 22.07.2015 г.