Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ/РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГТЛП ГР. ПОПОВО
ПОКАНИ
ПРОТОКОЛИ