Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ/РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГТЛП ГР. ПОПОВО(07.12.16) ПРОТОКОЛ №1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГТЛП ГР. ПОПОВО
ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ/РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГТЛП ГР. ПОПОВО(14.12.16) ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГТЛП ГР. ПОПОВО
ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ/РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГТЛП ГР. ПОПОВО(07.07.17) ПРОТОКОЛ №3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГТЛП ГР. ПОПОВО
ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГТЛП ГР. ПОПОВО
ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГТЛП ГР. ПОПОВО