Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

2017 ГОДИНА 2018 ГОДИНА 2019 ГОДИНА