Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Участие в Национално състезание „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА
Вижте - това е тяхно дело!!!

Модата е явление, характерно за всички епохи, за всички времена. Тя е стил на обличане, визия, бит, естетически усет, красота, а както е извечна сентенцията „Красотата ще спаси света“, така също е вечна и непреходна модата. Тя е начин на живот на различни култури, на различен свят.
Отборът заел първо място на училищния кръг на Националното състезание е в състав:
1. Симона Дамянова Стоянова
2. Роси Тончева Георгиева
3. Фатме Алиева Алиева
Ръководител на отбора е Димитринка Стойкова Тодорова.
Пожелаваме успех на отлично представилите се ученици и прилагаме уникалното им портфолио.


КАРОЛИНА ХРИСТОВА-МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП-ПОПОВО