Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Турнир по мини футбол в ПГТЛП