Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

МАТУРИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2017/2018 г.

План информационна кампания за ДЗИ 2018