Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

МАТУРИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2018/2019 г.

Мерки за подобряване на резултатите по БЕЛ, във връзка с провеждане на ДЗИ, учебна 2018/2019 г.