Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Информация за организирането и провеждането на държавните квалификационни изпити за учебната 2017/2018 г.
Заповед за Държавен квалификационен изпит по теория 2018
Национална изпитна програма - Електротехник
Национална изпитна програма - Икономист-информатик
Национална изпитна програма - Моделиер технолог на облекло
Национална изпитна програма - Техник на компютърни системи