Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

В името на Апостола
Ученици от ПГТЛП - Попово, ще участват в конкурси обявени от Общински комитет Васил Левски и Народно читалище 'Св.св. Кирил и Методий'
  1. Конкурс за есе на тема 'Ако печеля , печели цял народ. Ако загубя, губя само мене си'
  2. Конкурс - рисунка на тема 'Апостолът на свободата'

  3. Крайният срок за участие е 15.02.2009 г.