Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово
;


КОЛЕДНА МАГИЯ
На 14 декември в Професионална гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово тържествено бяха открити обновените работилници по „Устройство на автомобила“ и „Диагностика на електрическото оборудване на автомобила“. Ремонтът и обзавеждането на работилниците се осъществи по проект, спечелен от училището, с финансовата подкрепа на МОН по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ и с помощта на партниращите организации „ТЕО КАР“ ЕООД гр. Попово и „ИНЖСЕРВИЗ“ ЕООД гр. Попово. Стойността на проекта е 79 257.02 лв. и включва в себе си съфинансиране от партниращите организации, строително–монтажни работи с цел изграждането на съвременни условия в работилниците и доставка и монтаж на специализирани стендове, машини и оборудване. Работилниците се използват за обучение по учебна и лабораторна практика и по диагностика за професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”.
На тържественото откриване гости бяха г-жа Кремелита Бонева – Началник РУО гр. Търговище, г-жа Невяна Захариева – старши експерт по ОСО в РУО гр. Търговище, г-жа Мариана Петкова – старши експерт по ПНЕ в РУО гр. Търговище и всички Директори на професионални гимназии от областта. В началото приветствие към гостите поднесе г-жа Каролина Христова – Маркова – Директор на ПГТЛП гр. Попово. В своите думи тя очерта какви са били етапите при реализацията на проекта и значението му за повишаване нивото на образователно – възпитателния процес в професионалната гимназия. Тя отправи своите благодарности към собствениците на партниращите фирми за навременната помощ и съдействието за реализацията на проекта. Последва кратка и съдържателна презентация, представена от г-жа Галя Николаева – старши учител по БЕЛ и инж. Християн Иванов – старши учител по информатика и ИТ, с която гостите бяха запознати с дейността на гимназията, със спечелените проекти и начините на тяхната реализация.
Инж. Румен Маринов – координатор на проекта, представи на гостите различните видове стендове, машини и специализирано оборудване, закупено за целите на проекта, на които бяха извършени и няколко демонстрации.
Денят продължи с работно съвещание на директорите на професионалните гимназии от област Търговище.
След приключване на съвещанието гостите посетиха благотворителния базар, организиран от клубовете по проект „Твоят час“: „Народно приложно изкуство“, „Моден дизайн“ и Арт ателие „Без рамка“. Той бе под надслов „Коледна магия“ и на него бяха представени ръчно изработени уникални коледни картички, играчки и сувенири.
Песента „Коледна приказка“ в изпълнение на Арзу Шакирова от IX „а“ клас и Виктория Пламенова от X „а“ клас, бе поздрав към всички гости и участници в благотворителния базар.
Директорът на ПГТЛП – гр. Попово, г-жа Каролина Христова–Маркова откри базара, като поздрави всички с настъпващите празници и пожела здраве, мир и благодат.ИНЖ. ПОЛИНА НАЧЕВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ