Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

КОЛЕДНИЯТ ДУХ В НАШАТА ГИМНАЗИЯ