Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

КОЛЕДА В ПГТЛПКОЛЕДА=РАДОСТ+ВЕСЕЛИЕ+ПОЖЕЛАНИЯ