Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

 БАЛ ПГТЛП 2017  УЧЕНИЧЕСКИ НЕВОЛИ  СЪНУВАХ ТЕ, АПОСТОЛЕ
МАРШЪТ НА ТАНЬО