Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ЕДНА МЛАДА ЧЕТА ПО ВЕКОВНИТЕ СТЪПКИ НА ТАНЬО ВОЙВОДА