Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ЕДИН ПРЕКРАСЕН ПРАЗНИК НА НАШАТА ГИМНАЗИЯ