Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

КАК КОЛЕДНИЯТ ДУХ ДОЙДЕ В ПГТЛП