Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ЖИВИ ЛИ СА ТИМУРОВСКИТЕ КОМАНДИВ годините на нашето отминало детство всеки знаеше за Тимур и неговата команда. Техните дела ни впечатляваха. Знаехме, че те само са водени от волята и жаждата да се помогне. Било с каквото и да е. И то само защото така е редно. Такива са и днешните ученици от 9 б клас на Професионална гимназия по техника и лека промишленост. В продължение на 2 съботи(15 и 22 февруари) те отделиха време и усилие да направят едно добро за града, а именно да изчистят цялостно една чешма – добре познатата в местността „Футулите”.
И то само защото така трябва.
Много неща могат да се кажат и изпишат, но за тези момчета аз бих казал: „Браво момчета, само така”!!!
Остава само да се запази това, което те възстановиха.
По делата ще ги познаете, а те са:
Тонислав Иванов
Христо Неделчев
Християн Неделчев
Ивайло Красимиров
Георги Ганчев
Йордан Николаев
Александър Станимиров