Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПГТЛП – ПОПОВО"

ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВНАТА СГРАДА, ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ В ПОМЕЩЕНИЕ ИЗБА И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ – ГРАД ПОПОВО“