Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПГТЛП – ПОПОВО по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от ПГТЛП - град Попово през учебната 2017/2018 година