Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ