Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

В изпълнение на Европейската програма и с цел популяризиране на ползите от ученето сред българската общественост ежегодно се организират Национални дни за учене през целия живот. През тази година те се проведоха в периода 4 – 6 октомври 2017 г. в гр. Русе. В програмата са включени различни събития като изложение на институциите за образование и обучение на възрастни, атрактивно представяне на придобитите умения от възрастни обучаеми по различни професии, годишни награди за принос, национален форум за обсъждане на напредъка в сектора и формулиране на решения за подобряване на състоянието, информационен ден за популяризиране на Eлектронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и др.
Стартът на националните дни за учене през целия живот бе даден от г–жа Таня Михайлова – заместник – министър на образованието и науката.
Професионална гимназия по техника и лека промишленост бе единствената гимназия от област Търговище, включена в мероприятието. Колегите запознаха обществеността с постиженията на нашето училище и представиха част от изделията, изработени от ученици и обучаеми. Получихме поздравления от г-жа Янка Такева – председател на СБУ, от представители на министерство на образованието и науката, гости и участници в мероприятието. Бяхме интервюирани от БНР, в-к „Учителско дело“, местни радиа и телевизии.


инж. ПОЛИНА НАЧЕВА
Старши учител - теоретично обучение