Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

В забързаното ежедневие на нашето общество, съвременният човек все повече се отдалечава от онази изконна добродетел, която ни прави истински хора – Търпението. А то е разбиране, доброта и мъдрост. Търпението е пътят, който ни води към успеха и ни прави истински щастливи. В дни като 25 март, обявен за ден на търпението, хората си припомнят всичко онова, което им е нужно, за да живеем в един по-добър свят – свят, в който да се изслушваме, да си помагаме и взаимно да се уважаваме. Учениците от ПГТЛП – гр. Попово се включиха в инициативата, свързана с Деня на търпението. Тя премина под мотото: „Търпението е път към успеха“. Те изработиха символ, презентации, представиха свои есета, обсъдиха различни житейски ситуации със своите съученици и учители и взаимно си помагаха при овладяването на определени знания и усвояването на практически умения. В края на инициативата всички бяха убедени, че търпението е в основата на успеха и всяко постижение в човешката история е рожба на упоритостта и търпението.
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО УЧЕБНА ПРАКТИКА